REGULAMIN SKLEPU

 

Administratorem strony jest Firma Usługowo-Handlowa Joanna Ziarno-Buda ul. Podwisłocze 2B/6, 35-309 Rzeszów NIP: 8133392581
Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności skontaktuj się profesjonalnekosmetyki.rzeszow@gmail.com

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep https://kosmetolodzy.rzeszow.pl/sklep/, dostępny pod adresem: kosmetolodzy.rzeszow.pl/sklep/. jest prowadzony przez Firma Usługowo-Handlowa Joanna Ziarno-Buda ul. Podwisłocze 2B/6, 35-309 Rzeszów
2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną  za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę kosmetolodzy.rzeszow.pl/sklep/
3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.
4. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

  • Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem” , prowadzony przez Joanna Ziarno-Buda, przyjmujący zamówienia poprzez stronę kosmetolodzy.rzeszow.pl/sklep/ lub kosmetolodzy.rzeszow.pl/sklep/
  • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.

§ 2. Usługi świadczone przez sklep

Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

  • a) umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
  • b) udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,
  • c) dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

§ 3. Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:

  • a) Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
  • b) Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
  • c) posiadanie konta pocztowego e-mail.

2. Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

§ 4. Zakupy w Sklepie

1. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.
3. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni (od chwili otrzymania przez nas zamówienia).   Zamawiający ma możliwość odbioru towaru osobiście po wcześniejszym poinformowaniu sklepu.
4. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia . Koszty są wskazane w trakcie procesu składania zamówienia, przed potwierdzeniem zamówienia. Koszt przesyłki ponosi Klient. Zamówienia detaliczne powyżej 400 zł realizowane sa na koszt sklepu.
5. Proces zakupów składa się z pięciu etapów: 1. wybór Przedmiotu, 2. złożenie zamówienia, 3. wybór formy płatności i dostawy, 4. potwierdzenie złożenia zamówienia, 5. płatność.
6. Zakupu w Sklepie można dokonać zarówno Klient posiadający konto w Sklepie, jak Klient nieposiadający konta. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy i dostarczenia przesyłki dane.
7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.
8.Na zamówione produkty Sklep wystawia paragon. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

§ 5. Formy płatności za zamówienie

Istnieją trzy formy płatności za zamówienie:
1. Gotówką – zapłata następuje podczas odbioru osobistego w siedzibie sklepu,
2. Przelew standardowy,
3. Poprzez serwis transakcyjny przelewy24.pl

§ 6. Odstąpienie od umowy
1. Kupujący może zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, pod warunkiem, że produkt ten nie był używany. Należy przesłać go na nasz adres wraz z dowodem zakupu. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu. Zwracający ponosi koszt przesyłki.

§ 7. Reklamacje

1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.
2. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektornicznej lub telefonicznie.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Firma Usługowo-Handlowa Joanna Ziarno-Buda ul. Podwisłocze 2B/6, 35-309 Rzeszów danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
3. Administratorem danych osobowych jest Firma Usługowo-Handlowa Joanna Ziarno-Buda ul. Podwisłocze 2B/6, 35-309 Rzeszów

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.

Shopping Cart